Od kwietnia do listopada bieżącego roku, Fundacja Felineus uczestnicy w projekcie Rzeszowska Akademia Lidera realizowanym przez Fundację Prawnikon z Rzeszowa.

Celem RAL jest wzmocnienie potencjału organizacji, wzmocnienie kompetencji menadżerskich, doskonalenie naszej organizacji, jej działań,aktywności oraz wizerunku, wzmocnienie współpracy między wolontariuszami, nawiązanie kontaktu i współpracy z innymi NGOsami.

Bardzo się cieszymy, że możemy skorzystać z programu. Nie możemy doczekać się kolejnych spotkań, a przede wszystkim fantastycznych osób z przestrzeni rzeszowskiego trzeciego sektora.