Pani Beacie i Waldemarowi G. oraz Pawłowi W. bardzo serdecznie dziękujemy za zapas karmy dla naszych podopiecznych!