Ogromne podziękowania składamy Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom Zespołu Szkól Specjalnych im. Unicef w Rzeszowie, za przekazanie karmy dla naszych kociaków!