Serdecznie dziękujemy:

Dyrekcji, Pracownikom oraz Przedszkolakom  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krasnem, oraz Dyrekcji, Pracownikom i Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem za pomoc oraz wsparcie działań Fundacji  poprzez zorganizowanie zbiórki dla bezdomnych kotów.  W jej wyniku nasze kociaki otrzymały 41,3 kg karmy dla kotów, 15 l żwirku, 4 kocyki oraz 2 obróżki.