Serdecznie dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu 1 Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

oraz Pani Beacie Ostasz

za zorganizowanie zbiórki datków na rzecz naszych podopiecznych i podopiecznych azylu u Majki w wysokiej Strzyżowskiej.

Dziękujemy darczyńcom, nauczycielom, pracownikom i uczniom 1 LO.

Z zebranej kwoty 600 zł, 400 zł zostanie przeznaczone na naszych podopiecznych, a 200 zł z na psiaki z azylu u Majki.

Update