Pięknie dziękujemy Sławkowi, Pracownikom oraz Klientom

„Baru u Sławka” w Wyżnym za zorganizowanie zbiórki dla naszych podopiecznych!