Pięknie dziękujemy pani Annie Renacie Hawrylak oraz

Hufcowi ZHP Lubaczów

za zabezpieczenie naszych wolontariuszy w maseczki ❤

Nasze domy tymczasowe prowadzą w większości osoby z grup ryzyka, dlatego tak ważne jest dla nas dbanie o ich bezpieczeństwo.