Ogromne podziękowania składamy Dyrekcji, Pracownikom oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 26 w Rzeszowie za zorganizowanie w pierwszych miesiącach tego roku na rzecz naszych podopiecznych.

Dzięki niej nasze koty otrzymały ponad 30 kg karmy i kocyki.