Podziękowania serdecznie składamy Pani Krystynie,

która fundacyjnej Felicji podarowała wiele przysmaków!