Pani Marii z Rzeszowa serdecznie dziękujemy za kuwety dla naszych podopiecznych.