Ogromnie dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie Pani Bożenie, za wyrażenie zgody na przeprowadzanie zbiorki – oraz Pani Annie – nauczycielce przyrody, która koordynowała zbiórkę ze strony szkoły. Przede wszystkim chcemy jednak podziękować wszystkim uczniom klas I-III oraz ich wychowawcom, którzy w niezwykle aktywnie włączyli się w przeprowadzoną zbiórkę.

Ponieważ zbiórka była przeprowadzana z ramienia I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie w ramach projektu z zajęć ekonomii, serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji szkoły, w szczególności Dyrektorowi Panu Piotrowi, który poparł zbiórkę oraz Pani Prof. Marcie – opiekunce projektu.

W projekcie brały udział: Wiktoria, Maja, Emilia, Julia, Kinga, Viktoria.