Ogromnie dziękujemy Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Rzeszowie za zorganizowanie zbiórki dla naszych kociaków.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Renacie Łunarskiej, Pani wicedyrektor Marcie Wójcik – Czerwińskiej, organizatorce akcji Pani Beacie Ciepieli, pracownikom szkoły, Samorządowi Szkolnemu, Akademickiemu Klubowi Dyskusyjnemu ALO, uczniom oraz rodzicom.
Dziękujemy serdecznie za inicjatywę oraz wsparcie Felineusa !

zdlj.:ALO Rzeszów