REGULAMIN ZABAWY:

1.Organizatorem zabawy jest Fundacja dla bezdomnych zwierząt Felineus.

2. Zabawa zostanie przeprowadzona  na profilu Fundacji Felineus w serwisie  społecznościowym Facebook: www.facebook.com/FundacjaFelineus

3. Zabawa potrwa od 17.02  do 26.02.2020 r. :

-od 17.02 do 20.02.2021 r – zamieszczenie pod postem zabawowym na profilu Fundacji Felineus zdjęcia kota z komentarzem tj. odpowiedzią na pytanie: “Za co kochasz swojego kota?”

-od 21.02  do 22.02.2021 r. – wybór przez Jury 15 zdjęć z komentarzem

-od 23.02  do 26.02.2021 r. do godz. 20:00 – głosowanie Internautów .

4. Celem zabawy jest  zachęcenie Internautów  do podzielenia się fragmentami ze wspólnego życia ich i ich Pupili,  promocja empatii  do zwierząt, odpowiedzialności za posiadane zwierzę, ukazanie relacji między  człowiekiem a kotem, promocja adopcji bezdomnych zwierząt.

5. Jedna osoba może zamieścić  jedno zdjęcie z komentarzem.

6. Użytkownicy serwisu Facebook, oddają swój głos na jedno z wybranych przez Jury do zabawy zdjęć. W zabawie swój głos oddawać mogą wyłącznie osoby posiadające aktywne konta w serwisie społecznościowym Facebook. Głosy oddane z kont  typu FanPage nie będa uwzględniane. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie  “Lubię to” pod wybranym zdjęciem. Jedna osoba może oddać głos na jedno zdjęcie.

7. Trójka Autorów  prac z największa liczbą glosów otrzymają upominki.

8. Odbiór upominków zostanie uzgodniony bezpośrednio z  autorami   zwycięskich prac.

9. Przesłanie  zdjęcia do zabawy jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego Regulaminu zabawy oraz zgodą na  jego publikację na stronie internetowej Fundacji Felineus oraz w mediach społecznościowych Fundacji Felineus. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji zdjęć w celach promocyjnych.

10. Sprawy nie ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.