Październik jest wyjątkowym miesiącem dla zwierząt. 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, który został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji, a który rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt, trwający do 10 października. Wydarzenie to zbiega się z rocznicą śmierci św. Franciszka
z Asyżu, uznawanego za patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

Początkowo dzień ten miał na celu przypominać o sytuacji w jakiej znajdują się zagrożone gatunki zwierząt, jednak z czasem zaczął reprezentować interesy wszystkich zwierząt. Z tej okazji organizacje prozwierzęce zwracają uwagę na problemy zwierząt bezdomnych, potrzebę ich sterylizacji, warunki bytowe w schroniskach. Piętnują znęcanie się nad zwierzętami, rozmnażanie dla zysku, czy nielegalne hodowle i szkolenia psów do walk. Ponadto uświadamiają, że zwierzę to nie rzecz, tylko żywa istota, posiadająca swoje prawa.

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt – akcentując to, pamiętamy przez cały rok, iż zwierzę nie jest rzeczą – czuje, cierpi, odczuwa emocje.

Z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt, przygotowaliśmy dla Was zabawę. Zapraszamy do “Kociej ruletki” 🙂 Zasady są proste 🙂 Poniżej prezentujemy plansze na której znajduje się 6 pól. Zaproś swojego kota aby wybrał pole planszy (łapką, zabawką, chrupkiem – cokolwiek 🙂 ) Prześlij do nas zdjęcie swojego kota w wybranym przez niego poprzez planszę kontekście 🙂 Np. Kitek wybrał “Foch to foch” – wyślij do nas zdjęcie sfochowanego kitka. Z nadesłanych zdjęć Felineuski wybiorą 20, które powalczą o upominki. Zdjęcia wysyłamy na pw Fundacji Felineus (Facebook, Instagram) lub mailowo na adres mati@felineus.org.

Na zdjęcia czekamy do 23 października. Głosowanie na najzabawniejsze zdjęcie – z wybranych przez Felineuski dwudziestu- będzie trwało od 25 do 28 października do godziny 21:00, na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Do wygrania jest 5 zestawów upominkowych. W skład każdego zestawu wchodzi:
🐱 produkt Plaque Control – preparat  wspomagający utrzymanie należytej higieny jamy ustnej  oraz wspomagający  oczyszczanie organizmu naszych Pupili – ufundowany przez Vetfood ❤️

🐱 książka „Typowy kot. Czyli jak wytrzymać z ludźmi” ❤️
🐱dwa felineusowe magnesy na lodówkę ❤️
Aparaty i telefony w dłonie

Ze wszystkich nadesłanych prac powstanie wirtualna galeria “Kocie życie”.

REGULAMIN ZABAWY “KOCIA RULETKA”.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem zabawy „Kocia Ruletka” (dalej jako: „Zabawa”) jest Fundacja dla bezdomnych zwierząt Felineus z siedzibą w Rzeszowie (dalej jako: „Fundacja”, „Fundacja Felineus”).
 2. Zabawa przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu (dalej jako: „Uczestnik zabawy”).
 3. Celem Zabawy jest zachęcenie Internautów do podzielenia się fragmentami ze wspólnego życia ich i ich Pupili, promocja empatii do zwierząt, odpowiedzialności za posiadane zwierzę, ukazanie mnogości zachowań i relacji z Pupilem, promocja adopcji bezdomnych zwierząt.
 4. Zabawę „Kocia ruletka” przeprowadza się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 • 2. Czas trwania i miejsce zabawy.
 1. Zabawa zostanie przeprowadzona na profilu Fundacji Felineus w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/FundacjaFelineus
 1. Zabawa potrwa od 09.10 do 28.10.2020 r. i podzielona zostanie na następujące etapy:
 • od 09.10 do 17.10.2020 r – przesyłanie zdjęć do zabawy poprzez pw (Facebook lub Instagram Fundacji Felineus) lub mailowo na adres: mati@felineus.org;
 • od 18.10 do 24.10.2020 r. – wybór przez Organizatora 20 zdjęć;
 • od 25.10 do 28.10.2020 r. do godz. 21:00 – głosowanie Internautów.
 • 3. Zasady zabawy „Kocia ruletka”
 1. Na profilu Fundacji znajduje się plansza konkursowa, na której znajduje się 6 pól.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Zabawie jest przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika zabawy zdjęcia swojego kota w okolicznościach odpowiadających wybranemu przez niego polu na planszy (np. po wybraniu przez kota pola „Foch to foch” należy wysłać zdjęcie „sfochowanego” kota).
 3. Zdjęcia należy przesłać poprzez pw Fundacji Felineus w serwisie Facebook i Instagram lub mailowo na adres: mati@felineus.org.
 4. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, wraz ze zgłoszeniem obowiązany jest dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Zabawie.
 5. Z nadesłanych zdjęć Organizator wybierze 20 prac, które opublikowane zostaną na profilu Fundacji.
 6. Na profilu Facebook Fundacji Felineus odbędzie się następnie głosowanie na najzabawniejsze zdjęcie. Głosowanie będzie trwać od 25 do 28 października do godziny 20:00.
 7. Użytkownicy serwisu Facebook oddają swój głos na jedno z wybranych przez Organizatora zdjęć. W Zabawie swój głos oddawać mogą wyłącznie osoby posiadające aktywne konta w serwisie społecznościowym Facebook. Organizator zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia głosów oddanych z kont typu FanPage. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku “Lubię to” pod wybranym zdjęciem. Jedna osoba może oddać głos tylko na jedno zdjęcie.
 8. W wyniku głosowania wybranych zostanie pięć zdjęć z największą liczbą polubień,
  a ich autorzy nagrodzeni zostaną upominkami.
 9. Wartość upominków nie przekracza 2000 złotych.
 10. Zwycięzcy poinformowani zostaną przez Organizatora o wygranej poprzez kontakt odpowiednio w serwisie Facebook, Instagram lub mailowo.
 11. Odbiór upominków zostanie uzgodniony bezpośrednio z autorami zwycięskich prac poprzez kontakt odpowiednio w serwisie Facebook, Instagram lub mailowo.
 12. Ze wszystkich nadesłanych prac powstanie na profilu Facebook Fundacji Felineus wirtualna galeria “Kocie życie”.
 • 4. Warunki przystąpienia do Zabawy:
 1. Uczestnik zabawy przystępujący do prowadzonej Zabawy „Kocia ruletka” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zabawy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Uczestnikiem zabawy. Dane będą przetwarzanie do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub mailowo – na adres: mati@felineus.org. Wycofanie zgody oznaczać będzie rezygnację z udziału w Zabawie.
 2. Uczestnik zabawy wyraża zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia na stronie internetowej Fundacji Felineus oraz w mediach społecznościowych Fundacji Felineus, co jest niezbędne do wzięcia udziału w Zabawie. Uczestnik zabawy wyraża zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia w wirtualnej galerii “Kocie życie”.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji zdjęć w celach promocyjnych.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. Przesłanie zdjęcia do zabawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności w związku z Zabawą.
 • 5. Reklamacje
 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Zabawą, Uczestnik może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłasza mailowo na adres: mati@felineus.org w czasie trwania Zabawy.
 2. Reklamacje będę rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 3. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Sprawy nie ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Zabawy w przypadku niespełnienia bądź naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera ani nie przeprowadza niniejszej Zabawy.
 5. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w okresie trwania Zabawy na stronie internetowej Fundacji Felineus www.felineus.org