15 maja nasza wolontariuszka Emilia Kudasik wzięła udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dobrostan zwierząt. Prawo-etyka-filozofia”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Praw Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego.

Emilia wygłosiła referat pt.: „Organizacja społeczna której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – status prawny na gruncie Ustawy o ochronie zwierząt”, w którym przybliżyła uczestnikom najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, ujęte w wyroku o sygnaturze II OSK 2684/16, w którym Sąd nadał organizacji społecznej status strony w postępowaniu administracyjnym uregulowanym w art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt. Powyższe orzeczenie ma duży walor praktyczny, pozwala bowiem organizacji społecznej, która odebrała zwierzę w ramach interwencji od osoby, która się nad nim znęcała, bez ograniczeń uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym prowadzącym do wydania sankcjonującej ten fakt decyzji. W konsekwencji, jeśli organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wyda decyzję negatywną, która będzie niekorzystna dla organizacji społecznej, będzie ona legitymowana do wniesienia odwołania, a następnie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu organizacji społecznych, zajmujących się ochroną zwierząt (m.in. Eurogroup For Animals, Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, czy Otwarte Klatki), jak również prawnicy, lekarze weterynarii czy reprezentanci środowisk akademickich. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z praktycznymi aspektami ochrony zwierząt, ale również refleksji nad kierunkami, w których zmierza polskie ustawodawstwo w zakresie praw zwierząt, dobrostanu i ich ochrony.