Stokrotka, Jarzębinka, Kalinka, Szafirek

Stokrotka, Jarzębinka, Kalinka, Szafirek

Stokrotka – bura koteczka

Jarzębinka – bura koteczka

Kalinka – czarna koteczka

Szafirek – bury kocurek

Maluchy mają ok. 7 tygodni. Są samodzielne, korzystają z kuwety. Odrobaczone, zaszczepione. Szukamy dla nich dobrych, odpowiedzialnych domów. Przy podwójnej adopcji fundacja pokryje koszty sterylizacji i kastracji w przyszłości.

Kontakt: 512 182 032