Działania edukacyjne kładą nacisk na kształtowanie empatii, poczucia odpowiedzialności za zwierzęta oraz ideę pomocy bezdomnym zwierzętom.

Program „Rozumiem Mruczka” opracowany przez fundację oprócz wymiaru merytorycznego (rozmowy o bezdomności zwierząt, zachowaniu zwierząt, sposobach komunikacji ze zwierzętami, prawach zwierząt) kładzie nacisk na zaangażowanie dzieci i młodzieży w temat. Dlatego też główny akcent położony jest na warsztatowy wymiar zajęć.

W czasie zajęć prowadzona jest otwarta dyskusja, dzieci i młodzież uczą się pracy w grupach i kreatywnego myślenia (metoda „burzy mózgów”)- wspólne tworzenie „Mapy szczęśliwego kota”. Rozwijają swoje zdolności manualne i twórcze myślenie w oparciu o temat zwierząt w bloku warsztatów plastycznych.

Aktualnie Fundacja Felineus szuka wolontariuszy- edukatorów, którzy zechcieliby regularnie prowadzić zajęcia.