Felineuski ogromnie dziękują firmie

AZAN Sp. z o. o

za podarowanie ponad 100 kg karmy dla kotów BRIT.

To ogromny zastrzyk pomocy dla naszych podopiecznych.