Wsparła nas firma MiDaTech

 

– jesteśmy Wam szczerze wdzięczni za pomoc dla zwierząt!
Piękne gesty Darczyńców napawają nas wiarą w to, że tegoroczna wiosna będzie piękna.

W imieniu naszych Kocich Towarzyszy dziękujemy!