Pani Ewie serdecznie dziękujemy za kocyki dla naszych podopiecznych!