Dziękujemy za dary dla zwierząt Ukrainy!

Dary ze zbiórek zagranicznych przekazane z centrum logistycznego na Podpromiu, które trafiły do nas i zostały przekazane do Ukrainy 💙💛