Dziękujemy SP nr 25 w Rzeszowie

Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie za zorganizowanie zbiórki dla naszych fundacyjnych podopiecznych 💚 W podziękowaniu nasze futerka przesyłają głośne mrauuu!