Ogromne podziękowania składamy

Pracownikom Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Urzędu Miasta Rzeszowa za prezenty dla Felineusków