Dziękujemy Zespołowi Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowi
Dziękujemy Zespołowi Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie za podarowaną karmę🥰