Dziękujemy!

Organizatorom i uczestnikom

Dnia Otwartego w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem placówka w Malawie

serdecznie dziękujemy za podarowana karmę naszym podpiecznym!