Dziękujemy Pani Halince

Pani Halince dziękujemy za karmę, kocyki oraz rzeczy na bazarek.