Pani Katarzynie serdecznie dziękujemy za podarowanie przysmaczków dla naszych podopiecznych!