W imieniu Fundacji dla bezdomnych zwierząt FELINEUS składamy ogromne podziękowania firmie Mars, Incorporated za pomoc oraz przekazanie 597,6 kg karmy dla podopiecznych Fundacji.