Pani Małgosi serdecznie dziękujemy za podarowanie klatki wystawowej!