Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie

Sprawozdania roczne Fundacji FELINEUS:

Rok 2022

Sprawozdanie finansowe-wizualizacja sprawozdania elektronicznego xml

Sprawozdanie merytoryczne

 

Rok 2021

Sprawozdanie finansowe-wizualizacja sprawozdania elektronicznego xml

Sprawozdanie merytoryczne

 

Rok 2020 ReportEssential201821853

Sprawozdanie finansowe-wizualizacja sprawozdania elektronicznego xml

Sprawozdanie merytoryczne

 

Rok 2019

Sprawozdanie finansowe-wizualizacja sprawozdania elektronicznego xml

Sprawozdanie merytoryczne

 

Rok 2018:

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Rok 2017:

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Bilans 

Informacja dodatkowa

 

Rok 2016:

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa

Informacje ogólne

 

Rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacje ogólne

Informacja dodatkowa


Rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

 Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa


Rok 2013:

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa


Rok 2012:

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa


Rok 2011:

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe