Pani Lucynie oraz Panu Witkowi
pięknie dziękujemy po raz kolejny za piękne, felineusowe magnesy!
Naszych nowych gadżetów wypatrujcie na najbliższych eventach.