Dziękujemy LO w Tyczynie!

Dziękujemy serdecznie

Liceum Ogólnokształcącemu w Tyczynie

za dary dla naszych podopiecznych!