Dziękujemy Panu Andrzejowi

Serdeczne podziękowania dla Pana Andrzeja za zbiórkę karmy!