Statut

Statut

STATUT FUNDACJI „FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „FELINEUS” uchwalony w dniu 24 stycznia 2016 r. w Rzeszowie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...